Stichting Steun huisarts in proces

Hans van der Linde aangeklaagd voor open discussie over de griepprik

Get Adobe Flash player


Hier vindt u een deel van de publicaties over deze zaak, veelal gelinkt naar de oorspronkelijke site.

U kunt de Stichting ook volgen via Facebook en voor Twitter gebruikt u #steunhuisarts.

Kamerlid Leijten (SP) heeft demissionair minister Schippers gevraagd om een reactie op de uitspraak. Zij antwoordde dat zij tevreden is met het genuanceerde oordeel van de rechter en dat het RIVM geen aanleiding ziet de juridische procedure voort te zetten en in hoger beroep te gaan.

Reactie op rechterlijke uitspraak - 27 september 2012

De vordering van Coutinho en het RIVM is afgewezen. Hans van der Linde heeft een persbericht opgesteld waarin hij iedereen bedankt voor de morele en financiële steun. Hij zal graag een constructieve bijdrage blijven leveren aan het open, academisch debat.

Het persbericht van Hans van der Linde

Over de rechtszitting van 28 maart 2012 is onder andere het volgende geschreven:

NOS
Plaatselijke Zeeuwse Courant


ZEMBLA heeft de Pfizer Persprijs 2011 gewonnen met de uitzending van 7 mei 2011 'Opnieuw Antibiotica alarm'. Journalisten Manon Blaas en Jos van Dongen storten het prijzengeld, 5000 euro, in het steunfonds Steun Huisarts in Proces. 

ZEMBLA wint Pfizer Persprijs 2011
Dankwoord journalist Manon Blaas

Vrij Nederland presenteert eenentwintig dwarsdenkers, die het debat op scherp zetten. Ze durven tegen de stroom in te roeien. Ze kantelen de blik en laten een andere werkelijkheid zien.

Dwarsdenkers 2012, De huisarts die de griepprik in twijfel trok

Health Action International (HAI), een non-profit organisatie op het gebied van internationale volkgezondheid, dringt in een brief aan minister Schippers aan op stopzetting van de rechtszaak. Volgens HAI is het onjuist dat een overheid een proces aanspant tegen een medisch professional ‘die altijd in het algemeen belang van de Nederlandse gezondheidszorg heeft gehandeld’.
Hier leest u de volledige brief 

Op 9 januari was de rechtszaak onderwerp bij Tros Radar: Een huisarts heeft kritiek op de werking van de griepprik en stelt de onafhankelijkheid van wetenschappers aan de kaak. Dat komt hem duur te staan. De overheid wil namelijk dat hij veroordeeld wordt voor zijn uitspraken hierover. Radar onderzoekt de belangenverstrengeling rondom het griepvaccin.

Bekijk hier de uitzending.
En het bijbehorende artikel Welke belangen zijn er precies verstrengeld rondom het griepvaccin?

Minister Schippers heeft aangekondigd aan dat er een code in ontwikkeling is voor onder meer belangenverstrengeling van haar adviseurs bij de aanschaf van vaccins. Lees hier haar brief aan de Tweede Kamer van 23 december 2011.


Eerder zijn Kamervragen gesteld door de PvdA, SP en PVV. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Edith Schippers gaf toen aan dat een open debat past binnen de democratische samenleving, maar dat daarbij niet de onafhankelijkheid van de directeur van het CiB ter discussie gesteld mag worden.

Lees de antwoorden van de minister op de Kamervragen van 12 december 2011 van de Kamerleden: 
- Gerbrands (PVV) over het bericht in Trouw van 2 november 2011 dat het RIVM een huisarts voor de rechter daagt, 2011Z21818.
- Van Gerven (SP) over rechtszaak van het RIVM tegen een kritische huisarts, 2011Z23739
- Arib (PvdA) over de bodemprocedure, 2011Z24735, en op 23 november 2011 over het nut van de griepprik 2011Z20885

 

De discussie over de geloofwaardigheid van medische autoriteiten verplaatst zich naar de rechtszaal. Huisarts Hans van der Linden moet er verschijnen omdat hij vraagtekens heeft gezet bij de onafhankelijkheid van het RIVM. 'Het debat over belangenverstrengeling hoort in de openbaarheid thuis.'

Lees het artikel van Ellen de Visser en de commentaren van diverse hoogleraren en artsen, geplaatst in de Volkskrant op 10 december 2011.
pdf 111210volkskrantellendevisser.pdf

Medisch Contact heeft inmiddels een dossier op de website met berichten over huisarts Van der Linde. Bij Medisch Contact is onder andere geplaatst:

Uitspraken Van der Linde rechtmatig - 26 september 2012
Geloofwaardigheid - 27 januari 2012
Experts... neutraal? - 19 december 2011
Zelfcensuur - 12 december 2011
Griepvaccinatie en Belangenverstrengeling – 2 december 2011 
Het is gewoon intimidatie – 30 november 2011, inclusief de dagvaarding en de brief van Van der Linde aan advocaat Kingma 
Open brief van vier hoogleraren Huisartsgeneeskunde - 22 november 2011 
Elk land zijn obsessie - 28 oktober 2011
 

Deze open brief verscheen op 29 november 2011 in Trouw:

"Ondergetekenden verklaren dat huisarts H. van der Linde uit Capelle aan den IJssel het recht heeft om publiekelijk te wijzen op de mogelijke belangenverstrengeling van de heer Roel Coutinho.  

Coutinho is directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Millieuhygiëne (RIVM) en als zodanig een invloedrijke gezondheidsautoriteit die een leidende rol speelt van overheidswege bij de bestrijding van infectieziekten, waaronder de jaarlijkse griepvaccinatie.  

Daarnaast kreeg hij eerder dit jaar een dubbele benoeming als hoogleraar voor Utrecht Life Sciences, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, publieke instanties en het bedrijfsleven. De heer Coutinho geeft als deeltijdhoogleraar leiding, en neemt deel, aan samenwerkingsverbanden waaraan ook de twee grootste farmaceutische bedrijven van Nederland, Glaxo-SmithKline en MSD deelnemen.  

Van der Linde wijst op deze twee kanten van Coutinho’s bezigheden als een voorbeeld van belangenverstrengeling in de zin waarin deze term internationaal wordt gebezigd binnen de medische wereld. Wij vinden het beschamend dat Van der Linde’s commentaar wordt beantwoord met een gang naar de rechter door Coutinho en het RIVM. Wij roepen hen op, hun gerechtelijke stap terug te nemen en een open gesprek aan te gaan, niet alleen met van der Linde, maar met het Nederlandse publiek, over de al dan niet aanwezige belangenverstrengeling bij de heer Coutinho. Dat is de koninklijke weg waarlangs de integriteit en de onafhankelijkheid van het RIVM gehandhaafd kan blijven. Wij achten de juridische weg een even grove als vruchteloze wijze om een discussie te smoren die in alle openheid gevoerd moet kunnen worden. "

  • Prof dr D. Swaab, hoogleraar neurowetenschappen
  • Prof dr D. Draaisma, hoogleraar geschiedenis van de psychologie
  • Prof dr A. Lagro-Janssen, hoogleraar huisartsgeneeskunde
  • Prof dr T. Dehue hoogleraar wetenschapsgeschiedenis
  • Prof dr R. Vermeulen hoogleraar neurologie
  • E. Lemaire, A. Bos, P. Meuwese, W. van Oyen, huisartsen
  • S. Ritmeester, B. Keizer, J. Hornstra, G. Onderwater, G. Becker, A. Krommenhoek, E. Luning, M. Nio, H. Reedijk, specialisten ouderengeneeskunde
  • Dr C. Renckens, gynaecoloog
  • Dr L. Bonneux, epidemioloog

Griepprik inzet machtsstrijd, Trouw, 21 november

Mede door het optreden van Hans van der Linde bij de Moraalridders op 26 oktober 2011, hebben het RIVM en Coutinho besloten tot de dagvaarding.
Kijk hier de uitzending terug.

Ook het interview met Hans van der Linde in radio 1 programma Avondspits van 26 oktober staat in de dagvaarding vermeld.
Beluister hier het interview.

Na het verschijnen van het Geneesmiddelenbulletin schreef Medisch Contact op 21 oktober:

"Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de jaarlijkse griepvaccinatie bij ouderen en risicopatiënten effectief is, zo stelt het Geneesmiddelenbulletin dat deze week samen met Medisch Contact verschijnt. Dat komt doordat veel onderzoeken naar de werkzaamheid van influenzavaccinatie methodologisch slecht zijn en nauwelijks resultaat laten zien."
Lees het hele artikel bij Medisch Contact 

Het artikel waardoor de discussie werd aangezwengeld:

Geneesmiddelenbulletin 14 oktober 2011